oddz. Podgórze tel. 733 900 936   oddz. Kochanowskiego mobil:  733 900 936;

 e-mail:sekretariat@spp3.sanok.pl przedszkole3sanok@vp.pl

Samorządowe Przedszkole Publiczne nr 3

w Sanoku 

 

Informacja o pracy przedszkola w okresie świątecznym
Informacja MEiN o szczepieniu
Ogłoszenie o zawieszeniu zajęć w gr. IX
Zaktualizowane procedury przyprowadzania i odbierania dzieci w Samorządowym Przedszkolu Publicznym Nr 3 w Sanoku podczas pandemii koronawirusa
Ogłoszenie dotyczące organizacji opieki dla dzieci dnia 12.11.2021 r.
Ogłoszenie o Dziecięcym Telefonie Zaufania
Informacja Pedagoga Przedszkola
Ogłoszenie o zebraniu dla Rodziców
Informacja o płatnościach
Procedury przyprowadzania i odbierania dzieci w okresie pandemii koronawirusa

Spp3 * Przedszzkole nr 3 Sanok * Sanok * Podkarpacie * Przedszkole * błonie * sanockie * podgórze * Kochanowskiego * Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 3